ஆந்திராவில் பாஜகவின் பரிதாப நிலை

நடந்து முடிந்த நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் கூட்டணியாக 353 தொகுதிகள் தனியாக 303 தொகுதிகளில் வென்றுள்ளது பாஜக.

அதேசமயம், ஆந்திர மாநிலத்தில் அக்கட்சி போட்டியிட்ட 24 தொகுதிகளில் 18 தொகுதிகளில் நோட்டோவுக்கு கீழே வந்து படு தோல்வியடைந்திருக்கிறது.

அதன்விவரம்….

ஆந்திர பிரதேசம்

1.அமலாபுரம்

பாஜக- 11516 (0.94%)

நோட்டா -16,449 (1.34%)

2.அனக்காபள்ளி

பாஜக- 13276 (1.07%)

நோட்டா- 34,897 (2.82%)

3.அனந்தபூர்

பாஜக-7604 (0.57%)

நோட்டா – 16,466 (1.23%)

4.அரக்கு

பாஜக-17,867 (1.66%)
நோட்டா- 47,977 ( 4.46%)

5.பாபட்லா

பாஜக- 10,351 (0.82%)

நோட்டா- 13,218 (1.04%)

6.சித்தூர்

பாஜக- 10,496 (0.8%)
நோட்டா- 20,556 (1.56%)

7.எலுரு

பாஜக – 8,412 ( 0.63%)

நோட்டா – 23,880 (1.8%)

8.ஹீண்டுபூர்

பாஜக – 13,805 (1.03%)

நோட்டா – 17,428 (1.3%)

9.கடப்பா

பாஜக- 4,085 ( 0.33%)

நோட்டா – 14,692(1.2%)

10.காக்கிநாடா

பாஜக- 9,596 ( 0.78)

நோட்டா- 17,153 (1.3)

11.மச்சிலிபட்டணம்

பாஜக- 6,462 (0.52%)

நோட்டா- 14,077 (1.13%)

12.நந்யாள்

பிஜேபி- 9,066 (0.7%)

நோட்டா – 9,791 (0.75%)

13.நெல்லூர்

பாஜக- 12,513 (0.93%)

நோட்டா- 17,161 (1.33%)

14.ஒங்கோலெ

பாஜக- 8,229 (0.61)

நோட்டா- 20,865(1.55)

15.ராஜமுந்திரி

பாஜக- 12,334 (0.99)

நோட்டா- 18,087 (1.45)

16.ஸ்ரீகாக்குளம்

பாஜக- 8,390 (0.72)

நோட்டா- 25,545 (2.21)

17.திருப்பதி

பாஜக- 16125 (1.23)

நோட்டா- 25781 (1.96)

18.விழியநகரம்

பாஜக- 7,266 (0.6)

நோட்டா- 29,501 (2.42)

தமிழகம், கேரளம் மட்டுமின்றி ஆந்திராவிலும் பாஜக வெறுப்பு ஆழமாக இருப்பதற்கு இதுவே சான்று என்கிறார்கள்.

Leave a Response