பிரபாகரனை தமிழ்மக்கள் கடவுளாகப் போற்றினார்கள் – எரிக்சோல்ஹம் பேட்டி

அண்மையில், சர்வதேச ஊடகம் ஒன்றுக்குப் பேட்டியளித்த நார்வே தூதர் எரிக்சோல்ஹம், விடுதலைப் புலிகளின் தலைவர் பிரபாகரன், கடவுளாக, படைப்பின் மூலமாக, மீட்பராக போற்றப்பட்டார்.பிரபாகரனை, தமிழ் மக்கள் ஏன் மகத்தான ஒரு தலைவராக விரும்பினார்கள் என்று தம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை என தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும் அவர் கூறியிருப்பதாவது….

பிரபாகரனை முதல்தடவையாகச் சந்திப்பதற்கு நான் சென்றிருந்த போது, இலங்கையில் யாருமே அதனை அறிந்திருக்கவில்லை.
புலிகளின் கட்டுப்பாட்டுக்குள் செல்ல இலங்கையின் அப்போதைய ஜனாதிபதி அனுமதி அளித்திருந்தார். இது பிரதமருக்குக் கூடத் தெரியாது.

நாங்கள் விடுதலைப் புலிகளின் கட்டுப்பாட்டில் இருந்த பிரதேசத்தில் பிரபாகரனைச் சந்தித்தோம். அதற்காக நாங்கள் உலங்குவானூர்தியில் சென்றிருந்தோம். தாழ்வாகவும், மேலுயர்ந்தும் பறந்து சென்றது அது. மலைகளாக இருந்திருந்தால் பயங்கரமாக இருந்திருக்கும்.நாங்கள் செல்வதை இராணுவத்தினரோ, விடுதலைப்புலிகளோ அறிந்திருக்கவில்லை. அதனால் அவர்கள் இலகுவாகச் சுட்டு வீழ்த்தக் கூடும்.

நாங்கள் பிரபாகரனைச் சந்தித்தோம். அது ஒரு நல்ல சந்திப்பு. அமைதி முயற்சிகளில் அவர்கள் ஆர்வம் கொண்டிருப்பதை உறுதிப்படுத்தினர்.

ஆனால், தமிழர்கள் மத்தியில் பிரபாகரன் மகத்தான நிலையை நிலையில் இருக்கிறார் என்பதைப் புரிந்து கொள்வது கடினமாக இருந்தது.அந்த நேரத்தில் அவர் கடவுளாக, படைப்பின் மூலமாக, மீட்பராக போற்றப்பட்டார். தமிழ் மக்கள் ஏன் அவரை அப்படிப் போற்றினார்கள் என்று எம்மால் உண்மையில் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை என்றும் தெரிவித்துள்ளார்

Leave a Response