ஈழம்

ஈழ இலக்கியங்கள் ஜனநாயக ஆயுதம்-தீபச்செல்வன்

அண்மையில் நியூ டெல்லியில் நடைபெற்ற சமன்வய்: இந்திய தேசிய மொழிகளின் விழாவில் கலந்து கொண்டுபேசும்போதே இவ்வாறு தெரிவித்தார். குறித்த விழாவில் இந்திய மாநிலங்களிலிருந்தும் முக்கிய...

மாவீரர் மாதத்தில் மலர்க்கண்காட்சி

வடமாகாண விவசாய அமைச்சு மரநடுகை மாதத்தையொட்டி ஏற்பாடு செய்திருந்த மலர்க் கண்காட்சி  நவம்பர் 5  புதன்கிழமை நல்லூர் சங்கிலியன் பூங்காவில் ஆரம்பமாகியது. வடமாகாண விவசாய...