Tag: 9 கோரிக்கைகள்

தமிழ்நாடு வேலைகள் தொழில் வணிகம் தமிழருக்கே – ததேபே போராட்டம்

தமிழ்நாட்டு வேலைகள், தொழில், வணிகம் ஆகியவை தமிழருக்கே உறுதி செய்து, தமிழ்நாடு அரசு தனிச்சட்டம் இயற்றக் கோரி இன்று (22.10.2021) சென்னையில் தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கம்...