Tag: கோடைக் காலம்

இவ்வாண்டு கோடையில் அதிகத் தகிப்பு – வானிலை மையம் அறிவிப்பு

இந்தியாவில் ஏப்ரல் முதல் ஜூன் மாதம் வரை கோடை வெயில் அதிகமாக இருக்கும் என்றும் இந்தியாவின் மேற்கு மற்றும் தென் இந்தியாவின் மேற்கு பகுதிகளில்...