விமர்சனம்

விஞ்ஞானி – விமர்சனம்…

குறைந்த அளவு தண்ணீரில் பயிராகும் ஒரு நெல்லை உருவாக்குகிறேன், அந்த அரிசியைச் சமைத்துச் சாப்பிட்டால் தாகமே எடுக்காது என்று சவால் விட்டு அப்படி ஒரு...

காடு- விமர்சனம்

  காட்டுக்குள் சென்று விறகு பொறுக்கி அதை விற்று வாழ்கிறார் நாயகன் விதார்த். அதேசமயம் சட்டவிரோதமாக மரங்களை வெட்டிக் கடத்தும் கூட்டத்துக்கு எந்த வகையிலும்...

Review: 4 rugged tablets put to the test

Maecenas mauris elementum, est morbi interdum cursus at elite imperdiet libero. Proin odios dapibus integer an nulla augue...

Find out why this headphone is superb

Maecenas mauris elementum, est morbi interdum cursus at elite imperdiet libero. Proin odios dapibus integer an nulla augue...