Tag: 15 வயதினர்

15 வயதினருக்கு இன்று முதல் தடுப்பூசி – முன்பதிவில் மந்தம்

இந்திய ஒன்றியத்தில் 2021 ஸானவரி 16 ஆம் தேதி கொரோனா தடுப்பூசி போடும் பணி தொடங்கியது. முதலில் சுகாதாரப் பணியாளர்கள், முன்களப் பணியாளர்கள், 60...