Tag: மக்கள் சிவில் உரிமைக் கழகம்

ஏழுதமிழர் விடுதலை – மக்கள் சிவில் உரிமைக்கழகத்தின் 3 முக்கிய கோரிக்கைகள்

இராஜீவ்காந்தி வழக்கில் தண்டனை பெற்ற ஏழு சிறைவாசிகளின் விடுதலையை உறுதி செய்க என்று மக்கள் சிவில் உரிமைக் கழகம் ( பியூசிஎல் )கோரிக்கை வைத்துள்ளது....

ஸ்டெர்லைட் ஆலைச் சிக்கல் – மக்கள் சிவில் உரிமைக் கழகம் இயற்றிய 8 தீர்மானங்கள்

சனவரி 20, 2019 அன்று மதுரையில், மக்கள் சிவில் உரிமைக் கழகம் (பியூசிஎல்)- தமிழ்நாடு & புதுச்சேரி ஒருங்கிணைத்த ‘ஸ்டெர்லைட் ஆலைப் போராட்டத்தின் திசை...