Tag: சிறுப்பிட்டி

ஆயுட்காலம் முழுக்க தலைவராக இருக்க ஆசைப்படக்கூடாது – ஐங்கரநேசன் அறிவுரை

மக்கள் சமூக நிலையங்களின் தலைவர்கள் தொடங்கி அரசியல் கட்சிகளின் தலைவர்கள் வரை எங்களிடையே எண்ணற்ற தலைவர்கள் இருக்கிறார்கள். இவர்களிற் பலர் ஆயுட்காலம் முழுவதும் தலைவர்களாக...