Tag: சஞ்சாரம்

சாகித்ய அகாதமி விருது நாதசுரக்கலைஞர்களுக்கான அங்கீகாரம் – எஸ்.ரா நெகிழ்ச்சி

இலக்கியப் படைப்புகளுக்கு இந்தியாவில் வழங்கப்படும் மிக உயரிய விருது சாகித்ய அகாதமி விருது. மத்திய அரசின் தன்னாட்சி அமைப்பாக விளங்கும் சாகித்ய அகாதமி நிறுவனத்தால்...