Tag: சங்கர் (எ) சத்தியநாதன்

நவம்பர் 27 – மாவீரர் நாள் உருவான வரலாறு

அண்ணன் பிரபாகரன் அவர்களின் பிறந்தநாள் நவம்பர் 26, மாவீரர் நாள் என்பது நவம்பர் 27, தலைவர் பிறந்த நாளைத்தான் மாவீரர் நாளாகக் கொண்டாடப்படுவதாக பலரும்...