Tag: கவன ஈர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டம்

கனடாவில் காவிரிக்காக கவன ஈர்ப்புப் போராட்டம்

காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்கக் கோரி தமிழகம் போராடிக்கொண்டிருக்கிரது. இப்போராட்டம் தமிழர்கள் வாழும் நாடுகளிலெல்லாம் எதிரொலிக்கத் தொடங்கியிருக்கிறது. கனடா நாட்டில் காவிரி உரிமை மீட்புக்கு...