Tag: அரசியல் கைதிகள்

யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து கொழும்பு சிறை நோக்கிய தமிழ்மக்கள் பயணம்

நீண்டகாலமாகச் சிறைச்சாலைகளில் தடுத்து வைக்கப்பட்டிருக்கும் தமிழ் அரசியல் கைதிகளைச் சந்திப்பதற்காக அவர்களின் உறவினர்கள் யாழ்ப்பாணத்தில் இருந்து கொழும்பு மகசீன் சிறைச்சாலையை நோக்கிய பயணம் ஒன்றை...