வீடியோஸ்

யாழ் திரைப்பட முன்னோட்டம்

https://www.youtube.com/watch?v=_49OxKns46k&feature=youtu.be

ரஜினியின் காலா பட குறுமுன்னோட்டம்

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Wm_vSSlVsV4

DHA DHA 87 – Official Teaser

https://www.youtube.com/watch?v=Xz3Qcp9WwAk

Music Video of “Ulaviravu”

https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=dYVMN11-zek

Oru Nalla Naal Pathu. Solren – Teaser

https://m.youtube.com/watch?v=Ta3Yruzx_lA