இலக்கியம்

தமிழில் பேச முடியவில்லை-கோ.செழியன் வேதனை

தமிழ் மொழி, பாரம்பரிய சொற்களை தொடர்ந்து இழந்து வருகிறது என்று தமிழ் வளர்ச்சித்துறை துணை இயக்குநர் (நிர்வாகம்) கோ.செழியன் வேதனை தெரிவித்தார். தமிழ் வளர்ச்சித்துறை...